profile-pic
Programiranje u oblaku
Miloš Papić - Dalibor Čukljević - Zoran Luković

Teme obuke


O obuci


Nastava programiranja u oblaku: paradigma novog doba je usko specijalizovana obuka za nastavnike informatike i računarstva i odnosi se na gradivo koje se obrađuje u 8. razredu osnovne škole, kao i u 2. godini gimnazije. Akreditovana je kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (kataloški broj 376). Organizator obuke je udruženje za edukaciju i obrazovanje Vulkan znanje. Autori i realizatori su ujedno i autori udžbenika i konstruktorskih kompleta za predmete Informatika i računarstvo i Tehnika i tehnologija pri izdavačkoj kući Vulkan znanje. O suštini obuke se možete detaljnije informisati u stručnom radu objavljenom na konferenciji Technics and Informatics in Education - TIE2022. Snimke sa održanih obuka možete pronaći na našem YouTube kanalu (plejlista Seminari).

Autori